ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Қашықтықтан оқыту технологиясы


Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқыту

Университетте контактілі және виртуалды сабақтар қашықтықтан білім берудің аралас форматын қолданылады.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III (2024 жылғы 21 мамырдағы өзгерістер мен толықтырулармен) Білім туралы Заңының 37-2-бабының 3-тармағына сәйкес медициналық, фармацевтикалық және педагогикалық білім беру бағдарламаларын іске асыруды жүзеге асыратын техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында қашықтықтан оқытуға жол берілмейді.

Қашықтықтан оқытуды ұсыну жөніндегі талаптарды және қашықтықтан оқыту бойынша және жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша онлайн-оқыту нысанында оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 (2024 жылғы 21 мамырдағы өзгерістер мен толықтырулармен) бұйрығына сәйкес контактілі және виртуалды сабақтар келесідей арақатынаспен белгіленген:

Дайындық бағыттары

Контактілі сабақтар

Виртуалды сабақтар

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

50%

50%

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат 

50%

50%

6B04 Бизнес, басқару

50%

50%

6B04 Құқық

80%

20%

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

50%

50%

6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

50%

50%

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

50%

50%

6B11 Қызметтер

50%

50%

Оқыту https://idl.buketov.edu.kz меншікті білім беру порталының базасында жүзеге асырылады.

Сабақтар кесте бойынша өткізіледі. Жүйе студенттердің сабаққа қатысуын автоматты түрде есепке алады.

Студент пен оқытушының қарым-қатынасы ZOOM бағдарламасының көмегімен жүргізіледі, өз бетінше оқуға арналған материалдар мен тапсырмалар білім беру порталына орналастырылады, бақылау іс-шаралары прокторингті пайдалана отырып, online режимінде жүргізіледі.

Кашықтықтан оқыту технологиясын қолдану арқылы білім беру форматындағы бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының тізбесі


Кашықтықтан білім беру форматындағы бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының тізбесі

2024-2025 оқу жылы

Кадрлар даярлау бағытының атауы

Білім беру бағдарламаларының атауы

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

1

Өнер

6B02101-Дизайн

6B02204-Тарих

 

6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

2

Әлеуметтік ғылымдар

6B03106-Психология

 

6В04 Бизнес, басқару және құқық

3

Бизнес және басқару

6B04101-Менеджмент

6B04102-Мемлекеттік және жергілікті басқару

6B04103-Экономика

6B04106-Есеп және аудит

6B04107-Мемлекеттік аудит

6B04109-Қаржы

4

Право

6B04201-Құқықтану

 

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

5

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05101-Биология

6B05201-Экология

6

Математика және статистика

6B05401-Математика

6B05402-Механика

 

6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

7

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6B06102- IT-кәсіпкерлік және цифрлық экономика

6B06103- Ақпараттық жүйелер

8

Телекоммуникациялар

6B06201-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

 

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

9

Инженерия және инженерлік іс

6B07103-Жылу энергетикасы

6B07104-Аспап жасау

6B07105- Көлік, көліктік техника және технологиялар

 

6В10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету

10

Әлеуметтік қамтамасыз ету

6B10201- Әлеуметтік жұмыс

 

6В11 Қызметтер

11

Қызмет көрсету саласы

6B11101-Туризм

6B11102-Мәдени-тынығу жұмысы

6B11103-Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі

12

Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау

6B11201-Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

13

Көлік қызметтері

6B11301-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

6B11302-Логистика (салалар бойынша)