ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура


Бұл университеттік білімнің екінші деңгейі.

Магистратурада даярлық жоғары білім беру базасында екі бағыт бойынша жүзеге асырылады. Олар: ғылыми-педагогикалық және бейінді.

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратурада оқу бағдарламасы 2 жылға немесе 120 ESTC-ке есептелген.

Алынған біліктілік бітіруші түлектерге жоғары оқу орындарында, ғылыми-зерттеу ұйымдарында жұмыс істеуге, оқытумен және зерттеу қызметімен айналысуға мүмкіндік береді.

Бейіндік бағыт бойынша магистратурада оқу бағдарламасы 1,5 жылға немесе 90 ESTC-ке, сондай-ақ 1 жылға немесе 60 ESTC-ке есептелген.

Алынған біліктілік бітіруші түлектерге экономиканың түрлі салаларында менеджер болуға мүмкіндік береді.

Магистратурада оқу негізінен қазақ және орыс тілдерінде жүзеге асырылады, жекелеген пәндер ағылшын тілінде оқытылады.

Магистратура бағдарламалары қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалана отырып, күндізгі форматта меңгеріледі.

Магистратурадағы оқу жылы 2 семестрге бөлінеді. Әр семестр 15 аптадан тұрады. Семестр емтихандармен аяқталады. Семестрлер арасында каникул белгіленеді. Оқу жылы ішіндегі демалыстың жалпы ұзақтығы, бітіруші курсты қоспағанда, 7 аптаны құрайды.

Келесі оқу курсына өту үшін магистрант жылдық жеке оқу жоспарын толығымен орындап, барлық емтихан пәндері мен практикалары бойынша оң баға алуы қажет.

Магистратураның білім беру бағдарламасы теориялық, практикалық және зерттеу дайындығынан тұрады.

Оқу процесінде магистрант өзінің оқу траекториясын дербес қалыптастыруға, оқу пәндерін және магистрлік диссертацияның зерттеу бағытын таңдауға мүмкіндігі бар. Жетістіктері зор магистранттарға академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға және семестр бойы қазақстандық немесе шетелдік жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндік беріледі.

Соңғы курста магистрант бітіру сынақтарынан өтеді. Бағдарламаны сәтті игерген жағдайда бітіруші түлек магистр дәрежесін алады. Ол оған жоғары оқу орнынан кейінгі білімді талап ететін барлық лауазымдарды атқаруға, сондай-ақ докторантураға түсуге құқық береді.

Академиялық күнтізбе

1 курс 2023-2024

1 Курс (қысқы) 2023-2024

2 Курс (қысқы) 2023-2024

2 курс 2023-2024


Магистратураның білім беру бағдарламаларының тізбесін қарау

Ағымдағы оқу жылы


  7M01 Педагогикалық ғылымдар

 1. Педагогика және психология
  7М01101 - Педагогика және психология
 2. Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы
  7М01201 - Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
 3. Пәндік мамандандырылмаған педагогтарды даярлау
  7М01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
 4. Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды даярлау
  7М01401 - Кәсіптік оқыту
  7М01402 Бастапқы әскери дайындық
  7М01403 Дене шынықтыру және спорт
 5. Жаратылыстану пәндері бойынша педагогтарды даярлау
  7М01501 - Физика
  7М01502 - Математика
  7М01503 - Информатика
  7М01504 - Химия
  7М01505 - Биология
  7М01506 - География
 6. Гуманитарлық пәндер бойынша педагогтарды даярлау
  7М01601 - Тарих
 7. Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау
  7М01701 Қазақ тілі мен әдебиеті
  7М01702 Орыс тілі мен әдебиеті
  7М01703 Шетел тілі: екі шетел тілі
 8. Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау
  7М01801 - Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану
 9. Арнайы педагогика бойынша мамандар даярлау
  7М01901 - Дефектология
  7М01903 - Логопедия

  7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

 10. Гуманитарлық ғылымдар
  7М02201 - Тарих
  7М02202 - Философия
 11. Тілдер және әдебиет
  7М02301 - Шетел филологиясы
  7М02302 Қолданбалы филология

  7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

 12. Әлеуметтік ғылымдар
  7М03101 - Әлеуметтану
  7М03102 - Саясаттану
  7М03103 - Халықаралық қатынастар
  7М03104 - Психология
  7М03201 - Журналистика

  7M04 Бизнес, басқару және құқық

 13. Бизнес және басқару
  7М04101 - Экономика
  7М04102 - Әлемдік экономика
  7М04103 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
  7М04104 - Менеджмент
  7М04105 - Іскерлік әкімшіліктендіру
  7М04106 - Жобаларды басқару
  7М04107 - Есеп және аудит
  7М04109 - Қаржы
  7М04111 - Маркетинг
 14. Құқық
  7М04201 - Мемлекеттік билік және басқару органдарының қызметін құқықтық қамтамасыз ету
  7М04203 - Соттық-прокурорлық қызмет
  7М04204 - Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы ісқимыл (КЖҚ/ТҚ) мен экономикалық қауіпсіздік
  7М04205 - Жеке құқық
  7М04205.1 - Жеке құқық
  7М04206 - Құқықтану
  7М04207 - Құқықтану

  7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

 15. Биологиялық және сабақтас ғылымдар
  7М05101 - Биология
  7М05102 - Биотехнология
 16. Қоршаған орта
  7М05201 - Экология
 17. Физикалық және химиялық ғылымдар
  7М05301 - Химия
  7М05302 - Физика
  7М05303 - Техникалық физика
 18. Математика және статистика
  7М05401 - Математика
  7М05402 - Механика

  7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

 19. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
  7М06101 - Ақпараттық жүйелер және технологиялар
  7М06102 IT-кәсіпкерлік және цифрлық экономика

  7М07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

 20. Инженерия және инженерлік іс
  7М07101 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы
  7М07102 - Химия және химиялық инжиниринг
  7М07103 - Мұнай химиясы
  7М07104 - Жылу энергетикасы
  7М07105 - Байланыс жүйелерінің электроникасы және телекоммуникациялық технологиялар
  7М07107 - Көлік, көліктік техника және технологиялар
  7М07108 - Нанотехнология және наноматериалдар

  7M11 Қызмет көрсету

 21. Қызмет көрсету саласы
  7М11101 - Туризм
 22. Көлік қызметтері
  7М11302 - Логистика (сала бойынша)
 23. Әлеуметтік қамсыздандыру
  7М11401 - Әлеуметтік жұмыс

Қабылдау комиссиясының сайтына өтіңіз