ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Бакалавриат


Бұл университеттік білімнің бірінші деңгейі.

Бакалавриатта оқу ұзақтығы әртүрлі болуы мүмкін. Егер талапкер бакалавриатқа орта мектептен кейін түссе, оның оқу мерзімі 4 жылды құрайды.

Колледжді бітірген талапкерлер 3 жыл оқи алады.

Жоғары білімі бар талапкерлер үшін оқу мерзімі бар болғаны 2 жылды құрайды.

Диплом алудың міндетті шарты – кемінде 240 кредитті игеру қажет.

Бакалавриат бағдарламаларының көпшілігі қазақ және орыс тілдерінде оқытылады. Көптілді бағдарламалар да бар. Онда оқыту бірден үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі.

Бакалавриат бағдарламаларын күндізгі немесе аралас форматта қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып игеруге болады.

Бірінші жағдайда студент университетке күн сайын барып оқиды, екіншісінде – 20-дан 50%-ға дейін пәндер қашықтықтан оқытылады

Бакалавриаттағы оқу жылы 2 семестрге бөлінеді. Әр семестр 15 аптадан тұрады. Семестр емтихандармен аяқталады. Семестрлер арасында каникулдар белгіленеді: қысқы кезеңде – 3 апта, жазғы кезеңде – 2 ай.

Жеке оқу жоспарына кірмейтін пәндерді қосымша оқығысы келетін студенттер үшін ұзақтығы 6 аптаны құрайтын жазғы семестр көзделген.

Келесі курсқа өту үшін студент жылдық жеке оқу жоспарын толығымен орындап, барлық емтихан пәндері мен практикалары бойынша оң баға алуы керек.

Оқу барысында студент теориялық және практикалық дайындықтан өтеді.

Жетістіктері зор студенттерге академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысуға және семестр бойы қазақстандық немесе шетелдік жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндік беріледі.

Соңғы курста студент бітіру сынақтарынан өтеді. Бағдарламаны сәтті игерген жағдайда бітіруші түлек бакалавр академиялық дәрежесін алады. Ол оған жоғары білімді талап ететін лауазымдарды атқаруға, сондай-ақ магистратураға түсуге құқық береді.


Ағымдағы оқу жылына арналған академиялық күнтізбесін қарау(1 курс)


Ағымдағы оқу жылына арналған академиялық күнтізбесін қарау(жоғарғы курстар)


Ағымдағы оқу жылына арналған академиялық күнтізбесін қарау (1 курс Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану арқылы)


Ағымдағы оқу жылына арналған академиялық күнтізбесін қарау (жоғарғы курстар Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану арқылы)


Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары тізбесін қарау

2022-2023 оқу жылы

6В01 6В01 Педагогикалық ғылымдар

1 Педагогика және психология: 2 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы: 3 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау: 4 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау: 5 Жаратылыстану-ғылыми пәндер бойынша мұғалімдер даярлау: 6 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау: 7 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдер даярлау: 8 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын даярлау: 9 Арнайы педагогика бойынша мамандар даярлау:

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

10 Өнер: 11 Гуманитарлық ғылымдар: 12 Тілдер және әдебиет:

6В03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

13 Әлеуметтік ғылымдар: 14 Журналистика және ақпарат:

6В04 Бизнес, басқару және құқық

15 Бизнес и управление: 16 Құқық:

6В05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

17 Биологиялық және сабақтас ғылымдар: 18 Қоршаған орта: 19 Физикалық және химиялық ғылымдар: 20 Математика және статистика:

6В06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

21 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар: 22 Телекоммуникациялар:

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

23 Инженерия және инженерлік іс: 24 Өндірістік және өңдеу салалары:

6В11 Қызметтер

25 Әлеуметтік жұмыс: 26 Қызмет көрсету саласы: 27 Гигиена және өндірісте еңбекті қорғау: 28 Көлік қызметтері:

 


Қабылдау комиссиясының сайтына өту